Turan Ay

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ordan Burdan
  4. »
  5. Şartlı  Çocuk Sağlık Yardımı

Şartlı  Çocuk Sağlık Yardımı

Turanay Turanay -
1833 0

Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı hak sahiplerine 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, ödeme hazırlanan şartlı bir yardımdır.  Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.

            Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nca (SB) belirlenen sağlık kontrol aylarında çocuğun takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptıran, öncelikle çocuğun annesine, çocuğun babasına veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye, çocuğun kız veya erkek olması fark etmeksizin en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar aylık 35 TL yardım yapılır.

Şartlı çocuk sağlık yardımına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda başvurular baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.

Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Ayrıca, çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.

Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, başvuru öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı sağlık yardımı başvurusu alınabilir.

 Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici T.C. kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan T.C. kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması gerekmektedir.

Başvuru sırasında yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları kabul edilmez.

Bu yardım kapsamında haksahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Şartlı çocuk sağlık yardım programından faydalanacak kişinin, 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuğu, Sağlık Bakanlığının  belirlediği takip ve izlem dönemlerinde, sağlık kontrolü yaptırması gerekmektedir. Buna göre, çocuğa yapılacak sağlık takip ve izlemler aşağıdaki gibidir;

0-6 yaş arası fayda sahibi çocuklar için bebeklik dönemindeki izlemler;

–     1. izlem doğumda (hastaneden olmalı),

–     2. izlem ilk 48 saat içerinde (hastaneden olmalı),

–     3. izlem 3-25’nci günler arasında (aile hekimliğinden olmalı),

–     4. izlem 30-55’nci günler arası,

–     5. izlem 60-85’nci günler arasında,

–     6. izlem 90-115’nci günler arası,

–     7. izlem 120-150’nci günler arasında,

–     8. izlem 175-210’ncu günler arasında,

–     9. izlem 250-290’ncı günler arasında olmak üzere

bebeklik boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sistemi’ndeki toplam 9 izlem takibi bilgileridir.

0-6 yaş arası fayda sahibi çocuklar için çocukluk dönemindeki (12. ay ile 72. ay aralığında) izlemler;

–  1.(10) izlem 365-394’ncü günler arasında,

–  2. (11) izlem 481-570’nci günler arasında,

–  3. (12) izlem 661-750’nci günler arasında,

–  4. (13) izlem 841-930’ncu günler arasında,

–  5. (14) izlem 1021-1110’ncü günler arasında,

–  6. (15) izlem 1321-1530’ncü günler arasında,

–  7. (16) izlem 1681-1890’ncu günler arasında olmak üzere

çocukluk dönemi boyunca SB SağlıkNet Sistemi’ndeki toplam 7 izlem takibi bilgileridir.

Şartlı çocuk sağlık yardım programından, bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar, en fazla 560 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL, 7 izlem X 35 TL= 245 TL, 315 TL + 245 TL= 560 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları Sağlık Bakanlığı  usul ve esasları çerçevesinde belirlenmektedir.

SağlıkNet’ten izlemi gelmeyen takipler, SYD vakfı tarafından takip dönemi içerisinde veya takip dönemi bittikten en fazla 3 ay sonrasına kadar güncellenebilir. Süre sınırının belirlenmesi, Genel Müdürlük yetkisindedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir